Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een spaarhypotheek?  Rente spaarhypotheek  Hypotheek en belasting  Voordelen en nadelen  Rente ontwikkeling  Laatste hypotheeknieuws

Wat is een spaarhypotheek?

Spaarhypotheken bestaan al sinds de jaren '80 in Nederland en zijn populair doordat er altijd maximaal gebruik werd gemaakt van de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek. Vanwege onder andere de bezuinigingen op de vele fiscale voordelen van de spaarhypotheek heeft de overheid besloten om spaarhypotheken per 1 januari 2013 fiscaal niet meer toe te staan aan startende huizenkopers. Kiezen zij toch voor een spaarhypotheek, dan komen ze niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Een spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde verzekering. Een hypotheeklening is een lening waarbij uw huis als onderpand voor de lening geldt. Een gemengde verzekering is een levensverzekering waarbij de premie die betaald wordt bestaat uit 2 bestanddelen:
  • een spaar- of beleggingsdeel:
    Hiermee wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen. Bij een spaarhypotheek wordt nooit belegd maar alleen gespaard.
  • een overlijdensrisicodeel:
    Een deel van de premie is om het overlijdensrisicodeel af te dekken. Mocht de verzekerde komen te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dankzij deze overlijdensrisicoverzekering (een deel van) de hypotheek afgelost worden. Bij 2 kopers wordt vaak een overlijdensrisicodekking op beide levens afgesloten.
De gemengde verzekering komt dus altijd tot uitkering: zowel bij overlijden als ook bij leven.

Belangrijkste kenmerken van de spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek is het verzekerd bedrag altijd gelijk aan het hypotheekbedrag. Op het moment dat de verzekerde (bij meerdere kopers: 1 van de verzekerden) tijdens de looptijd van de hypotheek zou komen te overlijden, dan kan met de uitkering uit de gemengde verzekering de gehele spaarhypotheek worden afgelost. Mocht(en) de verzekerde(n) aan het einde van de looptijd nog in leven zijn, dan kan het gehele hypotheekbedrag met het opgebouwde spaarbedrag binnen de verzekering afgelost kan worden. Kortom: als u kiest voor een spaarhypotheek weet u zeker dat u aan het einde van de looptijd het gehele hypotheekbedrag kunt aflossen.

Een andere eigenschap van de spaarhypotheek is dat de rentevergoeding die u ontvangt over uw spaarsaldo altijd even hoog als de hypotheekrente die u betaalt over uw lening. De spaarrente op de spaarhypotheek heeft dus niets te maken met de spaarrente die u op een normale spaarrekening kunt ontvangen! Dus als de hypotheekrente 6% bedraagt, krijgt u ook 6% vergoeding op het in de spaarpolis gestorte vermogen. Dit heeft een belangrijke consequentie bij rentewijzigingen. Op het moment dat de hypotheekrente tijdens de looptijd van de spaarhypotheek zou gaan stijgen, betekent dit dus automatisch dat het rendement binnen de spaarpolis ook toeneemt. Omdat bij een spaarhypotheek het eindbedrag altijd vast staat, betekent dit dat de maandelijkse inleg dan omlaag kan. Een renteverhoging betekent bij een spaarhypotheek dus een hogere rentelast, maar tevens een lagere verzekeringspremie. Dit heeft als gevolg dat de hypotheeklasten bij een spaarhypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek vaak een stuk stabieler zijn dan bij de meeste andere hypotheekvormen. Dit effect wordt de rentedempende werking van de spaarhypotheek genoemd.

Voor een overzicht van de voordelen en nadelen van de spaarhypotheek, klik hier.

Voor informatie over de fiscaliteiten van de spaarhypotheek, klik hier.

Hypotheekrente spaarhypotheek
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 3,27% 3,35% 3,43% 3,63%
5 jaar 4,03% 4,11% 4,19% 4,39%
10 jaar 4,20% 4,25% 4,31% 4,45%
15 jaar 4,27% 4,38% 4,40% 4,52%
20 jaar 4,30% 4,46% 4,48% 4,58%
rente per: 03-10-2022
overzicht van alle rentestanden